På den extra föreningsstämman den 25 januari ratificerades beslutet kring stadgeändringen från den ordinarie årsstämman. Detta innebär att Sinfra från och med idag även välkomnar verksamheter inom avfall och återvinning, hamn samt fiber som medlemmar. Vi har fått ett flertal önskemål och förfrågningar från verksamheter inom dessa områden genom åren så det är väldigt roligt att vi nu kan ta emot dem till Sinfra.

Till att börja med ska vi bygga upp den interna verksamheten kring dessa nya kategorier och genomföra upphandlingar kopplat till dess behov och önskemål. De första ramavtalen räknar vi med kommer finnas på plats inom kort.