Från och med 2019-12-01 finns nya ramavtal tecknade för Solcellssystem! Ramavtal finns tecknade med två aktörer och omfattar i huvudsak totalentreprenader av Solcellssystem men möjliggör också avrop av produkter och/eller tjänster separat.

Kontaktuppgifter till våra ramavtalsleverantörer är följande:

Kraftpojkarna AB, Info@kraftpojkarna.se 010-4544300
Solkompaniet AB info@solkompaniet.se 08-400 267 50