Nuvarande ramavtal inom Solcellssystem har upphört och ersätts av Solceller och energilager. Det nya ramavtalsområdet är ett Dynamiskt inköpssystem (DIS) och är nu öppet för leverantörer att kvalificera sig till och för medlemmar att skicka ut upphandlingar inom.