Från och till har solcellernas vara eller icke vara diskuterats VLT under våren, skriver Karl-Erik Andersson och Georg Lagnerius.

Solceller som producerar el är bara en av solenergins användningar. Solfångare som producerar varmt vatten i kombination med solceller kan göra fastighetsägaren i stort sett självförsörjande på el och värme. En bergvärmeanläggning används som spetslast vid behov.

Solcellssatsningarna i Västerås betyder lite försörjningsmässigt och får inte vara avlatsbrev för att inte göra de stora förändringarna i energisystemet som är nödvändiga. Det får inte vara en kamouflagemantel för den miljövidriga avfallsförbränningen av europeiska sopor i Västerås.

Vestmanlands Läns Tidning, insändare, 6 maj -17