Sverige ligger långt efter länder som Tyskland och Italien vad gäller solenergi. Det duger inte. Nu behöver vi växla upp på energiområdet. Skåne skulle kunna ta täten, skriver Maria Weimer (L), riksdagsledamot, energipolitisk talesperson, och Louise Eklund (L), ordförande Gröna Liberaler Syd.

Solenergi har enorm potential. Energikällan är förnybar, i det närmaste utan negativa miljöeffekter och med stor energikapacitet. Positivt är därför att fler och fler, både privatpersoner och företag, nu gör en grön energiomställning och satsar på solpaneler. Nyligen rapporterades om hur kameratillverkaren Axis planerar för en solcellsanläggning på taket till sitt nya huvudkontor i Lund. Liknande anläggningar kan ses på flera industritak, inte minst i Malmö.

Detta är bra! Men det behövs göras mycket mer.

Skåne, med sitt geografiska läge, hade kunnat ta täten i den energiväxling som nu står för dörren. Ett vanligt villatak i Skåne kan ta emot cirka fem gånger mer energi än vad huset förbrukar under ett år. Det säger sig självt att om vi placerade solceller på fler tak hade vi kunnat tillgodose en större del av vårt elbehov från solenergi än vad som nu är fallet.

De skånska kommunerna har stora möjligheter att kapitalisera på solenergin. Det geografiska läget i kombination med en rad företag som redan nu valt att anlägga solcellspaneler på sina fastigheter skapar en bra grogrund för vidare satsningar.

Vad som behövs framöver är att solenergianläggningar blir än enklare och prisvärdare att installera. Liberalernas förslag är några steg på vägen dit.

Kvällsposten, debatt av Maria Weimer och Louise Eklund, 20 sep -17