Nu finns det återigen möjlighet för våra medlemmar inom fjärrvärmesektorn att teckna en självriskelimineringsförsäkring för sina villakunder. Information har skickats ut till berörda medlemsbolag och anmälan sker via den bifogade blanketten. Kontakta oss om du inte har fått informationen och vill veta mer. Fullständiga försäkringsvillkor hämtas via Medlemsportalen.