Sinfras senaste upphandlade ramavtal av kalkprodukter finns nu tillgänglig sedan 2017-06-18 till och med 2019-06-17. Ramavtalet omfattar leveranser av kalkprodukter till framför allt rökgas- och vattenrening, men även övriga applikationer som kan förekomma i medlemmarnas verksamheter, inklusive transport.

För att se hela ramavtalet logga in här!