Nu publicerar vi vårt första Dynamiska Inköpssytem (DIS). Ett Dynamiskt Inköpssystem innebär att det inte finns ett traditionellt ramavtal att avropa ifrån. I stället kan leverantörer löpande ansöka om att få bli kvalificerade i DISet, vilket ökar möjligheten för mindre eller nystartade bolag att kunna vara en del av Sinfras erbjudande. Sinfras medlemmar har sedan möjlighet att skicka ut förfrågningar till de kvalificerade leverantörerna och göra upphandlingar enligt en särskild rutin.

Det är medlemmarna som styr innehållet i sin specifika upphandling, men som stöd har vi på Sinfra tagit fram mallar, som finns publicerade i Medlemsportalen. Sinfra agerar som en sammanhållande länk mellan medlemmarna och leverantörerna, där medlemmen ansvarar för att innehållet i upphandlingen speglar behovet och Sinfra ansvarar för att distribuera upphandlingarna till leverantörerna. Det räcker alltså inte med att en leverantör är kvalificerad i DISet för att en medlem ska ha möjlighet att göra avrop, utan varje avrop måste föregås av att en upphandling skickas ut i systemet.

Vi har valt att börja med ett DIS för området SCADA, DCS och NIS med tillhörande system, komponenter och tjänster. DISet är uppdelat i 6 olika kategorier:

  • SCADA
  • DCS
  • NIS
  • Systemintegratör
  • Kommunikation
  • Hårdvara

Läs mer i vår guide hur det går till steg för steg att upphandla i ett DIS.

Här ansöker du som är leverantör om kvalificering i systemet.