SINFRADAGARNA 2023

Luleå  Ι  Gävle  Ι  Jönköping

— Kostnadsfritt —
— Konferens för alla anställda på Sinfras medlemsbolag —

Välkommen till en heldagskonferens fylld med inspirerande föredrag, nätverkande och underhållning. Det här är konferensen för dig som arbetar på något av Sinfras medlemsbolag och är intresserad av upphandling, avtal, juridik och omvärld.
SinfraDagarna är en del av medlemskapet i Sinfra och är därför helt kostnadsfritt.

Vi reser runt till tre olika platser i oktober 2023. Vilken dag och plats passar dig bäst?

Luleå
2023-10-04

Clarion Hotel Sense

Gävle
2023-10-10

Konserthuset

Jönköping
2023-10-12

Elmia

Program

8:30 – 9:00

Incheckning och leverantörsutställning


9:00 – 10:00

Välkomna till SinfraDagarna

Information från Sinfra

Ett ramavtal med dig själv för ett hållbart (arbets)liv.
Om misstagens underbara lärande.

Tomas Nilsson, Beteendevetare, Coach och Samtalsterapeut
Att inse att jag ibland har fel och att delge det är kanske det mest grundläggande för väl fungerande relationer, oavsett om jag är kärlekspartner, förälder, kollega eller chef. Tomas delar med sig av sina insikter från rollerna pappa, man, egen företagare, coach och samtalsterapeut. Han kommer att ge exempel ur sitt eget liv som stärker tesen: Det är endast när det går dåligt som man lär sig något på djupet, om sig själv, andra och världen runt omkring oss.


10:00 – 10:30

Fika och leverantörsutställning


10:30 – 12:00

Information från Sinfra

Hållbra, Hållbättre, Hållbäst
Gustav Stenbeck, Entreprenör och Affärsängel
Världen är i snabb förändring just nu. Hur vi gör affärer har i många fall redan i grunden förändrats på de sista 10 åren. Hur ska vi göra för att hänga med? Gustav kommer gå igenom utmaningarna och möjligheterna i den hållbara omställningen och hur du kan förflytta din organisation i en hållbättre riktning. Oavsett storlek. Oavsett roll.

Hållbara energisystem en nödvändighet
Louise Ödlund, Professor i Energisystem
Hur påverkas vi i Sverige av den europeiska elmarknaden, finns det plats för alla kraftslag och viktig är energieffektivisering? Vi står inför en aldrig skådad energirevolution. Ett stabilt energisystem med 100% förnybart är inte längre en framtida utopi utan en nåbar och nödvändig verklighet. Det avgörande nu är att alla ord och löften omvandlas till konkreta åtgärder baserade på ett regelsystem som tar hänsyn till både användning och tillförsel. Då, och endast då, får vi ett förnybart energisystem som klarar elleveranser även en vindstilla januarinatt. En nödvändighet inte minst för svensk industri.


12:00 – 13:00

Lunch och leverantörsutställning


13:00 – 14:30

Cybersäkerhet – det nya svarta
Anne-Marie Eklund Löwinder, Informations- och IT-säkerhetsexpert
Det var länge sedan informations- och IT-säkerhet var en fråga enbart för IT-organisationen. Ledning, styrelse, aktieägare såväl som tillsynsmyndigheter har ett ökat ansvar då området inkluderar risker utöver de finansiella. Information som finns tillgänglig för obehöriga, som är felaktig och manipulerad eller som inte finns tillgänglig när den behövs innebär effektivitetsförluster, kvalitetsbrister och minskad tillit som leder till kostnader och förlorat förtroende. Vi måste börja jobba systematiskt och strukturerat. Så vad kan vi göra?

Riskfördelning i avtalsförhållanden
Jon Kihlman, Advokat och Doktor i Handelsrätt
Huvuddelen av vad vi betraktar som juridik i ett avtal syftar till att fördela risker mellan avtalsparterna. Framför allt reglerar sådana delar av ett avtal vad som händer – och inte händer – om en part inte fullgör sina åtaganden. Jon Kihlman kommer tala om affärsmässig riskfördelning med den juridiska utgångspunkten att varje avtal fördelar all risk mellan sina parter.

Information från Sinfra


14:30 – 15:15

Mingel med dryck och tilltugg


15:15 – 15:55

Stand up
Thomas Järvheden


15:55 – 16:00

Avslutning

Talare

Gustav Stenbeck
Gustav Stenbeck är miljöaktivisten som blev riskkapitalist och börs-VD. Han lägger 100% av sin tid att arbeta med kombinationen affärer och hållbarhet, för att skapa nästa generations bolag. De som både räddar världen och tjänar pengar.


Louise Ödlund
Louise Ödlund är professor i energisystem vid Linköpings universitet och har en bakgrund i energibranschen. Med ett systemperspektiv forskar Louise om sambandet mellan energitillförsel och energianvändning och hur åtgärder för industrier, byggnader och energibolag leder till minskade kostnader och underlättar en omställning till mer hållbara energisystem.


Anne-Marie Eklund Löwinder
Anne-Marie Eklund Löwinder är en av Sveriges ledande experter på informations- och IT-säkerhet med mer än 30 års erfarenhet av strategiskt och praktiskt säkerhetsarbete. Hon har en mångårig bakgrund som säkerhetschef på Internetstiftelsen i Sverige och är dessutom en av 14 betrodda personer i världen som har en nyckel till internets hjärta.


Jon Kihlman
Jon Kihlman är advokat och doktor i handelsrätt. Han arbetar i stort sett uteslutande med kommersiella avtal och offentlig upphandling. Jon har skrivit åtskilliga böcker och artiklar om sina ämnen och har föreläst för inte minst inköpare och upphandlare i snart 35 år.


Tomas Nilsson
Tomas Nilsson, beteendevetare, coach och samtalsterapeut, är organisationskonsulten som helst tillbringar sin tid i enskilda möten med medarbetare och chefer. Sedan 2000 har Tomas genomfört ungefär 11.000 timmar samtal med fokus på personlig utveckling. Då och då ställer han sig (lätt motvilligt) på scen för att summera sina intryck, ett försök att samla kunskapen av personliga, ofta djupa och alltid utvecklande samtal med chefer och medarbetare.


Thomas Järvheden
Thomas Järvheden påbörjade sin karriär som ståuppkomiker i början av 2000-talet och är numera en av Sveriges mest etablerade. Efter flera år på tv med egna tv-program och som frekvent panelkomiker i diverse humorprogram ligger fokus numera på live scenunderhållning, där Thomas unika mix av standup och musik gör sig allra bäst.

Leverantörsutställning

På SinfraDagarna finns även en minimässa där några av Sinfras ramavtalsleverantörer ställer ut. Ett utmärkt tillfälle för våra medlemmar att få möjlighet att ställa frågor och nätverka med leverantörerna.

LULEÅ

Aarsleff Pipe Technologies AB
Ahlsell Sverige AB
AKJ Energiteknik AB
BCT Schaktfri Teknik
Buchen Sweden AB
Cramo AB
Danfoss AB
ECP AirTech AB
Etteplan Sweden AB
Frese A/S

Geomatikk Sverige AB
Isoplus
Kompotek AB
LAB Sweden AB
Landis+Gyr Sverige
Mittel Fjärrvärme AB
Pumphuset Sverige AB
Rejlers Sverige AB
YP Yrkesbutiker AB
ÅF-Industry AB

GÄVLE

Aarsleff Pipe Technologies AB
Carsmart AB/KGK
Centigo AB
Coromatic AB
Diehl Metering AB
Emotron AB
FVB Sverige AB
Guard Automation AB
Kamstrup AB
Lambertsson Sverige AB
Landis+Gyr Sverige
Logstor AB
Metro Therm AB
Ngenic AB
Rexel Sverige AB
Rote Consulting AB
Styrud Ingenjörsfirma AB
Svefa AB
Swed Handling AB
YP Yrkesbutiker AB

JÖNKÖPING

BAB Rörtryckning AB
Bilfinger Engineering & Maintenance Nordics AB
CCO Management AB / DEVCCO
Compleo Charging Solutions AG
Cramo AB
Dahl Sverige AB
Eldfast Svenska AB
ELVACO AB
IRG Rörinspektion AB
Kamstrup Aktiebolag
KEnergitjänst AB
Lule Building System AB
Measure & Change Europe AB
Oddes AB
One Nordic AB
Powerpipe Systems AB
Scheuch GmbH
Sulzer Pumps Sweden AB
Termisk Systemteknik AB
Xylem Water Solutions Sweden AB