SINFRADAGARNA 2022

Kalmar  Ι  Umeå  Ι  Halmstad  Ι  Västerås

— Kostnadsfritt —
— Konferens för alla anställda på Sinfras medlemsbolag —

Välkommen till en heldagskonferens fylld med inspirerande föredrag, nätverkande och underhållning. Det här är konferensen för dig som arbetar på något av Sinfras medlemsbolag och är intresserad av upphandling, avtal, juridik och omvärld.
SinfraDagarna är en del av medlemskapet i Sinfra och är därför helt kostnadsfritt.

Vi reser runt till fyra olika platser under 2022. Vilken dag och plats passar dig bäst?

Kalmar
2022-03-17

Kalmarsalen

Umeå
2022-04-07

Umeå
Folkets Hus

Halmstad
2022-09-28

Halmstads
Teater

Västerås
2022-10-12

Best Western
Plus Hotel Plaza

PROGRAM

8:30 – 9:00
Incheckning och leverantörsutställning

9:00 – 10:00
Välkomna till SinfraDagarna
Information från Sinfra

10:00 – 10:30
Fika och leverantörsutställning

10:30 – 11:15
Vikten av konkurrens
Mahshid Sepahvand och Carin Carlsson, Konkurrensverket
Genom att underlätta för god konkurrens i varje enskild upphandling bidrar alla till en konkurrenskraftig svensk ekonomi. En effektiv offentlig upphandling är avgörande för att lösa många av de viktiga politiska utmaningarna. Det gäller givetvis de mer uppenbara frågorna som till exempel tillväxt och sysselsättning, bekämpning av korruption och otillåten samverkan, marknadstillträde för små och medelstora företag, och innovation och socialt och miljömässigt hållbar tillväxt.

11:15 – 12:00
Bättre affärer och färre överprövningar
Jon Kihlman, Advokat och Doktor i Handelsrätt
Jon Kihlman arbetar nästan uteslutande med kommersiella avtal och offentlig upphandling och har medverkat som juridisk expert vid arbetet med Sinfras nya modell för ramavtal. Han kommer att tala om hur ett ökat fokus på avtalsutformning kan bidra till ökad konkurrens, bättre offentliga affärer och färre överprövningar.

12:00 – 13:00
Lunch och leverantörsutställning

13:00 – 13:30
Information från Sinfra

13:30 – 14:15
Världens energiutveckling
Tomas Kåberger, Professor vid Chalmers Tekniska Högskola
Energiindustrin i världen befinner sig i en dramatisk utveckling. Förnybar el har blivit så billig att den ersätter både annan elproduktion och fossila bränslen i transportsektorn och industrin. Det har både ekonomiska och geopolitiska konsekvenser.

14:15 – 15:00
Mingel med dryck och tilltugg

15:00 – 15:45
Standup
Özz Nujen

15:45 – 16:00
Avslutning