Nya LUF  förblir mer flexibelt än LOU! Vid årsskiftet trädde tre nya upphandlingslagar i kraft, LOU, LUF och LUK. Nya LUF och nya LOU liknar varandra mer än vad lagarna tidigare gjort, dock förblir LUF något mer flexibel. För att säkerställa att vi på Sinfra uppfyller den nya lagstiftningens ställda krav, har vi arbetat hårt med att införa nya regler och kriterier i våra upphandlingsdokument.