Tillsammans med KTH – Ingenjörer utan gränser initierar vi nu en case-tävling där vi bjuder in studenter att lösa en brinnande utmaning för våra medlemmar. Deltagarnas uppgift är att ta fram förslag för hur våra medlemmar kan skapa nya affärsmodeller med de Globala målen som verktyg. Det vinnande bidraget presenteras vid Sinfras årsstämma senare i höst. Självklart kommer vi löpande att rapportera hur det går för studenterna och utmaningen.