Sinfra deltog vid Energiföretagens årliga konferens kring distributionsfrågor för Fjärrvärme.

Syftet med konferensen är sprida ny kunskap samt ge möjligheter till nätverkande och erfarenhetsutbyte med branschkollegor.

Bland  programpunkterna under dag 1 kan nämnas Standardiseringsarbetet inom EU, Fjärdegenerationens Fjärrvärme, Lågtempererad Fjärrvärme,
Livslängd och åldrande för fjärrvärmesystem och OFP-metoder och digitalröntgen.

Under dag 2 behandlades ämnen som Metod för statusbedömning, Ectogrid, Datadriven effektivisering, Leveranssäkerhetsfrågor, Lagefterlevnad,
Framtidssäkring av dagens fjärrvärmesystem, Fjärrvärmesystemens utveckling, Fjärrkylaprojekt Ringleden i Göteborg och Fastighetsanpassning för fjärde generationens fjärrvärme.