Sinfras vd Tony Doganson har återigen gästat Energistrategipodden, den här gången tillsammans med Jon Kihlman, advokat och doktor i handelsrätt.
De diskuterar de leveransosäkerheter och prisökningar som har präglat marknaden under en ganska lång tid. Vad är viktigt att tänka på inför leverantörsbeställningar och förhandling? Hur ska man göra för att i möjligaste mån undvika risk?
Ett högaktuellt och mycket intressant avsnitt.