I år deltar Sinfra i Almedalen och här diskuteras effektivitet och hållbarhet i ett seminarium arrangerat av konkurrensverket och Upphandlingsmyndigheten.