Konferens i Stockholm den 18 maj om det senaste inom Elektronisk Fakturahantering.
Mycket händer idag inom elektronisk fakturahantering och det är ett högt prioriterat område som erbjuder fantastiska nya möjligheter för alla företag. Behovet av mer information och kunskap om hur andra lyckats är stort. Bland talarna fanns Enhetschefen Peter Norén från  Ekonomistyrningsverket (ESV). Han informerade om arbetet som har varit att samordna införandet av e-faktura inom staten. Peter Norén är även representant för dessa frågor på EU-nivå. Sinfra berättade om arbetet med sitt mål att utveckla administrativa processer och automatisera rutinuppgifter. Vad har vi gjort för att hantera det ökande antalet fakturor på ett mer effektivt sätt? En information som väckte intresse och nyfikenhet hos många deltagare, så mycket att ett antal företag har bett om studiebesök hos Sinfra. Hans Berg och Desirée Sundman var närvarande representanter från Sinfra under dagen.

Kontakta oss gärna om du har några frågor, funderingar eller om ni vill komma på studiebesök!