Sinfra har utökat avtalsportföljen med ett helt nytt ramavtal inom Schakt- och Grävtjänster med start 2022-05-02. Historiskt har tjänsterna handlats upp lokalt, men efter önskemål från medlemmarna har vi tecknat ett ramavtal med geografisk uppdelning med fortsatt tillgång till lokala aktörer.

Avtal är tecknat med ett stort antal leverantörer och erbjuder många tjänster, bland annat maskintjänster och anläggningsentreprenader. Det kan nyttjas av medlemsbolag inom samtliga kategorier – El & Fiber, Värme & Kyla samt Vatten & Avlopp.

Tack till alla medlemmar som har tipsat om leverantörer och ett extra stort tack till Ronneby Miljö & Teknik AB och Skara Energi AB för alla kloka synpunkter och förbättringsförslag under upphandlingen.