För att möta kraven som följer av ett förändrat elsystem med större andel förnybar produktion och en integrerad europeisk elmarknad satsar Svenska kraftnät stort i IT.

Utvecklingen drivs främst av förändringar inom balanseringen, ett behov att anpassa verksamheten till nya EU-regler samt Elmarknadshubben, det vill säga navet för den information som sänds mellan aktörer på den svenska elmarknaden.

Läs hela artikeln här!

Artikel hämtad från Branschaktuellt 190618