Med start den 1 september kommer samtliga nya ramavtal som tecknas med Sinfra ha en kickback på endast 0,9 %. Detta är något vi har jobbat med länge och är ytterligare ett steg i den gradvisa sänkningen av kickbacken som vi har genomfört de senaste åren.

– Sinfra har inte något egenvärde och ska inte gå med vinst. Vi finns endast till för våra medlemmar, säger Tony Doganson, vd på Sinfra. I och med att vi har ökat antal avrop markant och därmed omsättningen under en längre tid, finns det ingen anledning att hålla kvar kickbacken på en högre nivå än vi behöver.

Sinfra har lämnat en betydande återbäring till medlemmarna de senaste två verksamhetsåren och det kommer bli en stor summa även detta år. Vi anser att det är bättre att medlemmarna behåller pengarna från början i stället för att Sinfra ska ta in pengar genom kickback som sedan ska återbetalas i form av återbäring. Detta ligger till grund för den sänkta kickbacken och det är också orsaken till att ett av Sinfras större ramavtalsområden, VA-material med tillhörande tjänster, omfattas av sänkningen. Dock gäller sänkningen för VA-material från och med 2021-10-01 och ramavtalsområdet går då från en kickback på 1,8 % till 0,9 %.