Samverkansgruppen

Sinfra samarbetar med ett antal medlemmar för att skapa en bred och genuin grund för utveckling och trovärdhet av Sinfras verksamhet. Målet är att träffas en gång i kvartalet för att diskutera aktuella frågeställningar. Intresset att delta i gruppen har ökat och det leder till att informationsutbytet kommer att bli ännu bredare i framtiden. Nedan följer hur samverkansgruppens mål och inriktning ser ut.

Syfte

 • Testa nya idéer.
 • Gemensamt ta fram nya förslag till rutiner, upphandlingsområden, produkter m.m.
 • Bekräfta att vi är på rätt spår med det vi gör.
 • Förankra beslut.

Mål

 • Öka medlemsnyttan.
 • Bättre träffsäkerhet i ramavtal, rätt krav, rätt produkter/tjänster eller system.
 • Öka ramavtalstroheten bland medlemmar.
 • Öka delaktigheten i vad Sinfra gör.

Uppgifter

 • Bidra med kompetens inom specialområden, t.ex. inför upphandlingar.
 • Vara ambassadörer utåt mot övriga medlemmar och leverantörer.
 • Öka vår legalitet.

Är ni medlem hos oss och är intresserad av att delta i samverkansgruppen: kontakta oss här!