Sala-Heby Energi investerar 130 miljoner kronor för att renovera och bygga om sitt 20 år gamla biokraftvärmeverk, Silververket. Samtidigt byggs anläggningen om för att klassas som en samförbränningsanläggning och kunna använda returträ.

– Vi gjorde en upphandling i ett par steg för att se om det är ekonomiskt försvarbart att gå över till returträ som huvudbränsle. De kalkyler som vi tog fram visade att ett lägre bränslepris för returträ kunde motivera en högre investering, säger Tommy Jönsson, affärsområdeschef för värme.

Anpassning för samförbränning innebär ett större ingrepp.

– Dels behövs ett nytt miljötillstånd för hela verksamheten. Dels behöver vi åtgärda rökgasreningen. Den ökade kostnaden för att gå över till returträ är 40–50 miljoner kronor av den totala investeringen på nästan 130 miljoner kronor, säger Tommy Jönsson.

Sala-Heby Energi räknar med att använda 70 procent returträ och 30 procent skogsflis.

 

Artikel hämtad från Energinyheter 20191218