Sinfra har noterat att säkerhetsläget har förändrats till det sämre och energiverksamheter verkar vara måltavlan för främmande makts intresse. Vi har inte fått några rapporter om liknande aktiviteter inom vattenområdet. Det här betyder att Sinfra nu fördjupar samarbeten med säkerhetsmyndigheter i ett försök att kartlägga och försöka minimera skador.

Sinfra arbetar även aktivt med att täppa säkerhetshål i den framtida teknik som upphandlas av Sinfra. Därför kommer några av er få samtal från Sinfra gällande ramavtalen. Vi hoppas på så sätt skapa ett ännu bättre underlag för framtida upphandlingar.