Rökgasreningssystem med tillhörande produkter och tjänster är ett helt nytt ramavtalsområde, som ligger i linje med MCP-direktivet. Det innefattar uppgradering av befintligt eller komplettering med ett helt nytt reningssystem för produktionsanläggningen. Ramavtalsområdet täcker allt ifrån installation och driftsättning inklusive elektrofilter, katalysator, styrning, elinstallation, rökgaskanaler, isolering, tryckfallskompensation samt ask/stoft-hantering och styrsystem.

Avtalsstart 2023-02-01.