Har du som medlem haft problem med en leverantör gällande till exempel leverans, fakturering eller kvalitet är det viktigt att vi får återkoppling på det. Du rapporterar in avvikelsen genom att fylla i ett enkelt formulär via Medlemsportalen.

Genom att vi får in denna information kring avvikelser har vi möjlighet att få en överblick över återkommande problem så vi kan följa upp och avgöra vilken typ av åtgärd som behöver tas för att komma tillrätta med problemet.