Självriskelimineringsförsäkring

Vad kan jag avropa?

Ramavtalet omfattar en självriselimineringsförsäkring som är tänkt ska ersätta en fjärrvärmekunds (villakund med fjärrvärme) självrisk på dennes Villa- och Hemförsäkring i händelse av ersättningsbar skada uppkommer på fjärrvärmecentral och/eller fjärrvärmesystem.

Vår ramavtalsleverantörer:

W.R. Berkley Insurance NordicPer Anders Foxberg +46 8 410 337 00

För att se detta och alla andra ramavtal, logga in i Sinfras Medlemsportal högst upp till höger.

Om du är medlem och det är första gången du använder Medlemsportalen behöver du först skapa en användare.

För mer information: kontakta upphandlingsansvarige Lars-Eric Larsson, 08-525 099 47