Leverantörer och kontaktpersoner

ALSA JD-Gruppen AB
Jonas Djärv
+46 70 309 90 90

Anthesis Industrial Services AB
Agneta Persson
+46 70 546 76 53

Bilfinger Industrial Services AB
Christer Nyborg
+46 72 993 66 53

Bjerking AB
Rickard Lundberg
+46 70 585 86 56

C3S Miljöteknik AB
Mikael Andersson
+46 70 338 73 44

COWI AB
Per Järpler
+46 73 386 41 78

DeKa Enviro AB
Tobias Kahnberg
+46 70 949 07 40

DHI Sverige AB
Erik Mårtensson
+46 10 685 08 00

EnSuCon AB
Gustav Johansson
+46 72 306 64 07

EnviDan AB
Marcus Larsson
+46 73 394 13 40

EnviroPlanning
Tony Johansson
+46 70 539 72 40

Frank Projektpartner AB
Christopher Wadeborn
+46 70 693 29 45

FVB Sverige AB
Anna Larsson
+46 21 81 80 42

Geoveta AB
Eva Rönnberg
+46 73 347 12 61

GoodPoint AB
Malin Hansson Reuter
+46 46 16 03 84

Hifab DU Teknik AB
Magnus Pettersen
+46 73 962 82 90

Ingenjörsfirman M Gustafsson AB
Fredrik Hasselström
+46 70 382 08 40

IRG Rörinspektion AB
Per Hellman
+46 70 600 88 02

Liljemark Consulting AB
Anneli Liljemark
+46 70 721 02 32

Mavacon AB
Anders Sölscher
+46 72 716 40 20

MCK Energiteknik AB
Martin Claesson
+46 70 521 22 01

Midvatten AB
Joel Frandsen
+46 70 560 16 77

Mitta AB
Dan-Erik Nordin
+46 73 057 19 45

NEKTAB Nordisk ElkraftTeknik AB
Henrik Hedbom
+46 76 115 56 03

Nex Sverige AB
Cajsa Ståhlberg
+46 70 330 89 88

NIRAS Sweden AB
Åsa Malmäng Pohl
+46 72 518 99 00

Nitro Consult AB
Joachim Jonson
+46 70 881 40 25

Norconsult AB
Anders Eidensten
+46 70 539 67 84

PE Teknik & Arkitektur AB
Malin Petersson
+46 10 516 04 28

Pontarius AB
Linda Flydén
+46 76 610 65 57

Projektledarbyrån Dalarna AB
Johan Berglind
+46 70 836 01 55

Projkon Energiprojekt AB
Carl-Johan Bondesson
+46 70 337 14 16

Pronecta AB
Anders Johansson
+46 70 346 28 30

Ramboll Sverige AB
Peter Butros
+46 73 255 95 70

REJKO AB
Rikard Johansson
+46 70 202 70 64

Rejlers Sverige AB
Thomas Wahlberg
+46 70 597 54 03

Sigholm Projekt AB
Isabell Stoor
+46 70 290 61 25

Sigma Civil AB
Johan Ehle
+46 70 775 60 60

Structor Industriprojekt AB
Lasse Olsson
+46 76 677 77 76

SWECO Sverige AB
Magnus Paulander
+46 73 907 58 96

Trapezia AB
Jonas Östgren
+46 70 950 93 69

Tyréns AB
Pernilla Werling Ödeen
+46 10 452 31 64

UNIVA AB
Pernilla Brunsell
+46 70 560 02 16

Vap Va-Projekt AB
Niklas Norén
+46 19 17 52 11

VattenProjekt i Sverige AB
Ulf Carlson
+46 70 892 38 44

VF Projekt AB
Gor Poghosyan
+46 76 036 54 50

White Arkitekter AB
Johanna Nilsson
+46 76 639 46 85

WSP Sverige AB
Claes Nylén
+46 10 722 74 54

ÅF-Industry
Jenny Ekman
073-092 17 34

Avtalsperiod
2020-07-01 – 2024-06-30