Vad kan jag avropa?

Ramavtalsområdet omfattar leveranser av tjänster och produkter till Sinfras medlemmar av Ledningsunderhåll och ledningsförnyelse VA-nät.

Våra ramavtalsleverantörer:

 

Logga in i Medlemsportalen

För att se detta och alla andra ramavtal, logga in här.

Saknar du inloggning?

Om ditt företag är medlem hos oss men du saknar inloggning, kan du skapa ett konto här.

För mer information: kontakta upphandlingsansvarige
Lars-Eric Larsson
08-525 099 47
lars-eric.larsson@sinfra.se