Leverantörer och kontaktpersoner

Armatec AB
Björn Unger
08-794 06 74

Dahl Sverige Aktiebolag
Peter Johansson
+46 70 674 26 42

Gomero Nordic AB (Industriarmatur AB)
Jan-Åke Hedin
+46 (0)31 80 95 60

Klinger Sweden AB
Johan Schnürer
+46(0)10 199 87 00

Kompotek AB
Martin Hans
+46 70 379 5103

Ventim AB
Per Ridell
+46 (0)768-68 82 09

Vexve Oy
Vesa Ylitalo
+35 84 050 667 50 

Avtalsperiod
2020-02-01 – 2022-01-31