Sinfra har tecknat ramavtal gällande köp av nya fordon med fem leverantörer:

  • Louwman Sverige AB
  • Mobility Motors Sweden AB
  • Multibolaget AB
  • Tage Rejmes i Linköping Bil AB
  • Upplands Motor AB

Ramavtalet är uppdelat i två kategorier – personbilar och transportfordon upp till 3,5 ton – och omfattar även köp av tillhörande extrautrustning, påbyggnationer samt service för avropade fordon.