Nu kan du som medlem enkelt se vad respektive ramavtalsleverantör fått för hållbarhetsindex i vår Medlemsportal. Hållbarhet är ett av Sinfras kärnvärden och genomsyrar allt vi gör, ett steg i detta är att vi varje år genomför en enkätundersökning för att följa upp ramavtalsleverantörernas hållbarhetsarbete. Enkäten innehåller frågor avseende ramavtalsleverantörernas interna processer, metoder och krav på underleverantörer avseende miljö, affärsetik och social hållbarhet. Resultatet presenteras i form av ett hållbarhetsindex för samtliga av Sinfras ramavtalsleverantörer. Hållbarhetsindexet finns nu presenterat direkt vid varje ramavtal och gör det enklare för våra medlemmar att göra hållbara avrop. Sinfra vill dock understryka att detta inte är en rangordning av ramavtalsleverantörerna.