Vi är glada att meddela att Sinfra den senaste veckan har uppdaterat en rad befintliga avtal som har löpt ut:

  • Fjärrvärme- och fjärrkylecentraler
  • Mätarrevision, provning och kontroll
  • Elmätare kategori 1-5 med tillhörande produkter och tjänster
  • Miljö- och teknikkonsulter inom tjänsteområdena brand, bygg & mark, elkraft, fjärrvärme & fjärrkyla
  • Miljö- och teknikkonsulter del 2 inom tjänsteområdena miljö, processteknik, vatten & avlopp