Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling

Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling

Leverantörer och kontaktpersoner Algol Chemicals Peter Martens +45 93 94 82 82 Arom-Dekor Kemi AB Herman Bruno 0320-60981 Brenntag Nordic AB Lesley Wendelrup +46 40 28 73 59 Kurita Sverige AB Anki Ström 031-725 34 61 Solenis Sweden AB Thomas Najvik +46 70 523 64 61...
Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling

Kalkprodukter

Leverantörer och kontaktpersoner Faxe Kalk/Lhoist Karl-Martin Nordling +46 72 741 92 29 Nordkalk AB Solveig Jakobsson +46 10 476 25 51 SMA Mineral AB Jarek Fastlind +46 706 34 92 84 Avtalsperiod2021-06-18 – 2023-06-17 Logga in i Medlemsportalen för mer...
Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling

VA-material med tillhörande tjänster

Leverantörer och kontaktpersoner Ahlsell Sverige AB Marcus Rosman 08-685 70 00 AO Sverige AB Calle Mannefred 010-480 96 08 Dahl Sverige ABMichael Skoldeborg 070 635 38 29 Kesko AB Jan-Erik Lindgren 019-603 31 77 Avtalsperiod2020-12-01 – 2022-11-30 Logga in i...
Avfuktare

Avfuktare

Leverantörer och kontaktpersoner Airwatergreen ABBo Tiderman+46 70 581 82 72 Avtalsperiod2020-11-01 – 2022-10-31 Logga in i Medlemsportalen för mer...