Sinfra skickar bilagor med sina fakturor i form av leverantörens underlag enligt önskemål från medlemmar. Detta har orsakat problem hos vissa medlemmar då de inte kan läsa in flera filer och system tolkar bilagan som Sinfras faktura vilket inte blir korrekt. Vi arbetar på en lösning just nu som förhoppningsvis visar resultat i början av nästa vecka.