Sinfra, Svensk Inköpscentral för Infrastruktur, tillhandahåller effektiva, smarta och hållbara lösningar inom fjärrvärme, el och vattenförsörjning. Tillsammans med dotterbolaget FVU ab, har Sinfra gjort en resa från att vara en renodlad inköpscentral för fjärrvärme till att bredda verksamheten till att omfatta hållbara lösningar inom hela försörjningssektorn. Peter Dahl har under sju år som VD, utgjort en viktig del i den förändringsresan.

Nu står Sinfra inför nästa steg i en strategisk utvecklingsprocess. I samband med det har Sinfras styrelse och VD Peter Dahl gemensamt beslutat om att gå skilda vägar. Förändringen genomförs för att ta nästa steg i verksamheten och för att möta kommande utmaningar inom energi- och VA branschen.

  • Nu när Sinfra går in i en ny fas väljer jag att gå vidare mot andra utmaningar. Jag är övertygad om att det Sinfra är idag kommer att ge medlemmarna och även leverantörerna nytta i många år framöver, säger Peter Dahl i ett uttalande.

Styrelsen tackar för den förändringsresa som Peter har bidragit till under de här åren.

  • Vi har uppskattat Peter Dahls insatser som VD. Tillsammans med en stark organisation och ett kompetent och sammansvetsat Sinfra-team driver vi verksamheten vidare. Nu fokuserar vi på framtiden, säger Tony Doganson, ordförande i Sinfras styrelse.

Nu påbörjas en process med rekrytering av en ny VD till Sinfra och FVU ab. Sinfras styrelse har under tiden utsett Lars-Eric Larsson som tillförordnad VD fram till dess att ny VD finns på plats. Peter Dahl avslutar sitt uppdrag den 1 mars.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tony Doganson, Styrelseordförande Sinfra
Tel: +46 (0)76 569 47 21
E-mail: tony.doganson@malarenergi.se