UPPHANDLING PÅ GÅNG…
Vi vill gärna informera om de upphandlingar som pågår och om kommande upphandlingsområden:

Pågående upphandlingsområden
– Nätstationer och transformatorer
– Rörnätsunderhåll/Relining, dricksvatten och avlopp
– VA-rör med tillhörande produkter och tjänster
– Eldningsolja
– Självriskelimineringsförsäkringen

Kommande upphandlingsområden
– Termografering
– Överordnade mätvärdesinsamlingssystem

Klicka här för att se vår Upphandlingskalender!

Hör gärna av er om ni har frågor och synpunkter på våra kommande avtalsområden då det fortfarande finns stor möjlighet att påverka dessa. Vi tar gärna emot tips på nya ramavtalsområden!