Sinfra arbetar för en ökad digitalisering inom VA-branschen. 2023-03-15 startar vårt nya ramavtal ”Övervakning av ledningsnät VA” som huvudsakligen avser system för övervakning av ledningsnät inom vatten och avlopp samt hårdvara för insamling av mätvärden.
Upphandlingen är uppdelad i tre kategorier:
Kategori 1 – System/mjukvara för övervakning
Kategori 2 – Hårdvara för insamling av mätvärden
Kategori 3 – Övriga tjänster (installation, service, rapportsammanställningar, dataanalyser).

Sinfra har tecknat avtal med 10 leverantörer för ett brett utbud av både system och hårdvara för insamling av mätvärden:
Ambiductor AB
Aqua Robur Technologies AB
Cactus Utilities AB
DHI Sverige AB
Diehl Metering GmbH
Flow Below AB
Guard Automation AB
SGDS Gruppen AB
Sweco Sverige AB
Xylem Water Solutions Sweden AB