Efter önskemål från våra medlemmar har vi upphandlat ett helt nytt ramavtalsområde – Områdessäkerhet. Ramavtalet omfattar fysiskt skydd, som exempelvis olika typer av grindar, stängsel och forceringsskydd samt säkerhetsteknik såsom områdeslarm, inbrottslarm, kameraövervakningssystem och lås.
Ramavtalet är tecknat med sju leverantörer och började gälla 2022-03-01

Tack till Leva i Lysekil AB, Ronneby Miljö och Teknik AB och Hässleholm Miljö AB som har bidragit med både kunskap och ett stort engagemang i denna upphandling.