Vi vill informera om att avlopp ligger inom ramen för Sinfras områden (enligt 2 kap. 4 § Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorn). Detta innebär att Sinfra kommer att upphandla inom området. Befintliga avtal kan avropas avseende avlopp, så länge ramavtalet skriftligen inte utesluter det. Läs hela paragraftexten (här). Kontakta oss vidare om du har frågor.