Nytt ramavtal för Omhändertagande av aska från fastbränsleförbränning inkl. transporter ersätter det befintliga ramavtalet med start 2021-05-01.

Ramavtalet har breddats i omfattning med större möjlighet till beställning utifrån fler kriterier. Det har också öppnat upp för mer flexibilitet genom en förenklad process vid avrop.

Läs mer