Årets rapport från hållbarhetsutvärderingen av Sinfras ramavtalsleverantörer är nu klar. Trots hårdare krav ökar resultatet jämfört med föregående år, vilket är mycket glädjande, men vi ser ändå behov av förbättringar hos leverantörerna inom en rad områden.

Sinfra skickar varje år ut en enkät där ramavtalsleverantörerna svarar på frågor om sitt hållbarhetsarbete. Leverantörernas svar på enkätfrågorna räknas om i poäng där medelvärdet blir ett så kallat hållbarhetsindex. Varje ramavtalsleverantör får sitt enskilda hållbarhetsindex och kan därmed se sin utveckling från år till år, men vi räknar även ut ett genomsnittligt hållbarhetsindex för samtliga Sinfras ramavtalsleverantörer. Detta gör det möjligt för leverantörerna att jämföra sig mot varandra. Vår ambition är att ramavtalsleverantörerna ska sträva efter att förbättra sig år för år samt att hållbarhetsutvärderingens resultat kan hjälpa dem att hitta fokusområden för sitt förbättringsarbete framåt.

Nytt för i år är att Sinfras medlemmar har tillgång till ramavtalsleverantörernas fullständiga svar på hållbarhetsutvärderingen. De finns vid respektive ramavtal i Medlemsportalen och med denna information tillgänglig ökar transparensen gentemot Sinfras medlemmar ytterligare.

Årets resultat

Hållbarhetsindex för 2021 hamnar på 3,83 på en femgradig skala i jämförelse med föregående års resultat på 3,70. 289 ramavtalsleverantörer svarade på enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 95 %.

Årets hållbarhetsutvärdering har utvecklats och kraven för att få ett högt hållbarhetsindex har höjts genom att framför allt utöka frågorna inom mänskliga rättigheter, arbetsmiljö och miljö. Det är glädjande att se att årets hållbarhetsindex trots detta ligger högre än föregående år, vilket tyder på att våra leverantörer har arbetat med och utvecklat sitt arbete inom området.

Trots detta finns det fortfarande mycket potential för förbättring och Sinfra uppmanar ramavtalsleverantörerna att fortsätta sträva efter förbättringar inom hållbarhetsarbetet. Störst behov av förbättringar finns inom områdena cirkulära arbetssätt, minskat CO2-avtryck, fossilfria transporter samt att säkerställa hållbarhet hela vägen i leverantörsledet.

Läs hela Hållbarhetsrapporten