Ökat fakturaflöde

03Okt 2017

Sinfra har genom sina medlemmars avrop ökat hanteringen av inkommande och utgående fakturor från 22.000 under verksamhetsåret 2015/2016 till 37.000 under verksamhetsåret 2016/2017. En ökning med 69 %.

Vi på Sinfra tror att ni medlemmar har känt av den ökade belastningen som det inneburit för vår ekonomiavdelning att hantera det ökade flödet av fakturor. Att ha smidiga, effektiva administrativa rutiner och processer är viktigt när antalet fakturor ökar så snabbt. Vi har de senaste åren fokuserat på att eliminera manuella arbetsmoment efter införandet av e-fakturor.

Ett viktigt resultat av elimineringen av administrativt arbete och införandet av e-faktura är att datakvaliteten förbättrats. Det har resulterat i att vi kan använda informationen som uppstår i försörjningskedjan på nya sätt, till exempel att enklare hitta ekonomiska avvikelser och att med bättre träffsäkerhet kunna förutsäga trender och mönster hos våra medlemmar och leverantörer.

Förändringsarbetet har medfört att vi nu har en bättre kontroll med ett färre antal personer som  hanterar nästan 70 % fler fakturor.

Vi vet hur viktigt det är med rätt referens hos våra medlemsföretag, allt för att fakturorna skall komma till rätt person i organisationen. Om en felaktig referens används stoppas ofta fakturan innan den ens kommer medlemmen tillhanda. Orsaken till varför fakturorna inte kommer fram kan vara många. I och med det ökade flödet av fakturor och nytillkomna medlemmar gör vi allt för att säkerställa att fakturorna kommer fram i vederbörlig ordning.

Sinfra kommer skicka ut en ”Reskontra rapport” där fakturor ställs upp med fakturadatum, förfallodatum medmera. Fakturor som finns med på listan är samtliga öppna fakturor mellan Sinfra och medlemmen. Tanken är att medlemmen skall få en överblick över fakturaflödet och se om det stämmer med vad man själv har i sin reskontra. Saknar man någon faktura är man välkommen att höra av sig till Sinfra för att få en kopia eller motsvarande. Reskontra rapporten kommer att skickas till den mailadress som medlemmen uppgivit vid en förfrågan.

Sinfra skickar ut samtliga medlemsfakturor elektroniskt men inte alla medlemmar har valt att ta emot dem på det sättet. För att sprida effektivitetsvinster och kvalitetsförbättringar i efterföljande led så ser vi som en viktig uppgift att få medlemmar att i större utsträckning börja ta emot e-fakturor. För att få mer information om e-fakturor till er som medlem, läs mer här.