Utbildningstjänster är ett helt nytt ramavtalsområde, som Sinfra har upphandlat efter förfrågan från medlemmar. Ramavtalet omfattar Utbildningstjänster inom arbetsmiljö, brand, el, energi, VA och övrigt och är tecknat med 10 stycken aktörer för att täcka medlemmarnas olika behov inom utbildning. Ramavtalet träder i kraft 2022-06-15.