Sinfra har publicerat ett nytt ramavtalsområde inom Specialverktyg och maskiner för hantering av kabel och lina. Önskemål om upphandlingen kom upp hos kategoriteamet inom El & Fiber och vi är väldigt glada att vi nu kan erbjuda medlemmarna detta område. Ramavtalsområdet omfattar bland annat kabelmatare, linjemaskiner, blåsmaskiner och vinschar. Det finns också möjlighet till att avropa reservdelar eller tjänster såsom utbildning och service knutna till området.

Ramavtal är tecknat med två leverantörer och började gälla 2022-05-01.