Helt nytt i Sinfras portfölj och av medlemmarna efterfrågat ramavtal. Ramavtalet avser små pannor för fjärrvärmeproduktion i effektområde 1–10 MW samt bränslealternativ olja/bioolja, fastbränsle (pellet/flis/briketter) gas eller el.

Det finns möjlighet att avropa ren pannenhet utan tillhörande utrustning eller komplett pannenhet med tillhörande utrustning för installation i befintligt pannhus. Även komplett prefabricerad panncentral (containerlösning) ingår i ramavtalet.

Avtalsstart 2021-06-01.