Med start 2021-07-15 kan vi nu erbjuda ett helt nytt ramavtalsområde. Avtalet gäller personlarm för bland annat ensamarbete, hot och våld och omfattar fem olika leverantörer – AddSecure Smart Rescue AB, Axel Group AB, Securdia AB, Tempest Security Sverige AB samt Westra Security Group AB.

Dokumentation och övrig information finns tillgänglig för Sinfras medlemmar via Medlemsportalen.