Den 1 januari publicerades det nya avtalsområdet System för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärmenät- och centraler. Det ersätter därmed avtalen Styr- och Reglerprodukter för fjärrvärme och fjärrkylapplikationer samt Kulvertlarm och övervakning, som nu har upphört.

Ramavtalsområdet avser exempelvis system för styrning och övervakning av panncentraler, indikering och inmätning av fuktlarm, nivåmätning och ventilstyrning i fjärrvärmenät och fjärrvärmekammare samt system för styrning, övervakning och optimering av fjärrvärmecentraler.

Sinfra har skrivit ramavtal med 22 olika leverantörer inom detta område, vilket ger en stor bredd för våra medlemmar vid avrop.