Sinfra utökar avtalsportföljen med ett nytt ramavtalsområde med start 2022-12-01. Ramavtalet avser Omhändertagande av Bottenaska och omfattar lastning, lossning, transport till behandlingsanläggning samt sortering och beredning. Avtalets utformning ger möjlighet att anpassa behandlingen utifrån medlemmens specifika askfraktion och i den form som den förekommer.
Tilldelade leverantörer är Fortum Waste Solutions AB, KEWAB AB och Ragn-Sells Treatment & Detox AB.