Med start 2021-06-15 kan vi nu erbjuda våra medlemmar ett helt nytt ramavtalsområde inom kategorin Tjänster & Konsulter. Ramavtalsområdet avser bemanningstjänster inom administration, ekonomi, fastighet, HR, IT, kommunikation, support samt roller såsom tekniker, interimschefer och specialister. Sinfras medlemmar har möjlighet att avropa på dessa tjänster under en kortare eller längre tidsperiod.