Nu finns nya upphandlade ramavtal gällande Kemiska produkter för rökgasrening och vattenbehandling tillgängligt! Ramavtal har skrivits med Algol Chemicals ABArom-Dekor Kemi AB,Brenntag Nordic AktiebolagKurita Sverige ABSolenis Sweden ABWaren International AB, Wibax Aktiebolag ochYara AB. Kontaktuppgifter till ramavtalsleverantörerna hittar ni här.

För att se ramavtalen i vår nya medlemsportal klicka här.

Ramavtalen gäller från och med 2018-07-01 och två år framåt med möjlighet till förlängning ett plus ett år.

Har ni ytterligare frågor kring ramavtalen kontakta ansvariga upphandlare Maria Wadsborn eller upphandlingskoordinator Biljana Svensson.