I det senaste avsnittet av vår pod ”Upphandlingar och avrop” får vi veta mer om områdessäkerhet samt schakt- och grävtjänster? Vi berättar om vad som ingår i dessa ramavtalsområden samt hur du som medlem på bästa sätt avropar.